تعرفه طراحی آرم و لوگو

پلن تعرفه های قیمت طراحی آرم و لوگو (لوگوتایپ، مونوگرام و پیکتوگرام)

%20 تخفیف
Print
 • پلن الماسی
 • طراحی هویت بصری

  "طراحی لوگو ترکیبی، هویت بصری و ست اداری"

 • 2/500/000 تومان

  2/000/000 تومان

 • 3 الی 4 اتود اجرایی
 • تغییرات 3 الی 6 مرتبه
%15 تخفیف
yaghot
 • پلن یاقوتی
 • طراحی لوگو ترکیبی

  " آرم و لوگوتایپ "

 • 1/400/000 تومان

  1/200/000 تومان

 • 3 الی 4 اتود اجرایی
 • تغییرات 3 الی 6 مرتبه
طراحی رایگان ویزیت
lajevard
 • پلن کهربایی
 • لوگو نوشتاری (لوگوتایپ)
 • 800/000 تومان
 • 2 الی 3 اتود اجرایی
 • تغییرات 3 الی 4 مرتبه
lajevard
 • پلن لاجوردی
 • لوگو تصویری ( آرم )
 • 600/000 تومان
 • 2 الی 3 اتود اجرایی
 • تغییرات 3 الی 4 مرتبه
lajevard
 • پلن فیروزه ای
 • لوگو نوشتاری (مونوگرام)
 • 400/000 تومان
 • 2 الی 3 اتود اجرایی
 • تغییرات 3 الی 4 مرتبه
 • ارایه فایل در فرمتهای

  "AI - EPS - PDF - PSD - PNG - JPG"

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– تعداد اتودهای بیشتر طبق درخواست مشتری، 30 درصد به مبلغ کل فاکتور اضافه میگردد.

شرایط پرداخت
– 50% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– 50% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.
– توضیح : پیش از انجام هرگونه تغییرات بر روی طرح اولیه مبلغ کل قرارداد تسویه خواهد شد.