تعرفه قیمت کلیک یاب سایت

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی در اصفهان یکی از بهترین روشهای تبلیغات اینترنتی برای بهبود رتبه در صفحات گوگل و الکسا می باشد.

بهبود رتبه سریع

با استفاده از تبلیغات کلیکی بسیار ارزان و پیشرفته رتبه ی گوگل و الکسای سایت شما در مدت زمان 30 روز به رتبه ی کمتر از 1000 در ایران بهبود پیدا میکند.

تبلیغات کلیکی حرفه ای

با استفاده از بهترین تبلیغات اینترنتی سایت خود را به ملیونها کاربر اینترنتی معرفی کنید.

درآمد اینترنتی

کسب در آمد اینترنتی راهی آسان برای شناخته شدن و ماندگاری سایت شما درصفحه ی نخست گوگل

yaghot
 • پلن الماسی
 • 26 روزه
 • 800 هزار تومان
 • روزانه 1000 نفر بازدید کننده واقعی از سایت
 • جمعا 26 هزار بازدید کننده
 • 4000 هزار بازدید کننده ی رایگان هدیه
yaghot
 • پلن یاقوتی
 • 12 روزه
 • 550 هزار تومان
 • روزانه 1000 نفر بازدید کننده واقعی از سایت
 • جمعا 12 هزار بازدید کننده
 • 2000 هزار بازدید کننده ی رایگان هدیه
lajevard
 • پلن کهربایی
 • 6 روزه
 • 350 هزار تومان
 • روزانه 1000 نفر بازدید کننده واقعی از سایت
 • جمعا 6000 هزار بازدید کننده
 • بازدید کننده ی رایگان
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.