پلن تعرفه های قیمت طراحی پوستر

lajevard
 • پلن زُمردی
 • پوستر سینمایی
 • مفهومی
  5/000/000 تومان
 • اقتصادی
  4/000/000 تومان
 • بدون عکاسی، اسکن، تایپ و چاپ
 • ادیت متن 1 الی 3 مرتبه
lajevard
 • پلن یاقوتی
 • پوستر رویداد و نمایشگاه
 • مفهومی
  4/000/000 تومان
 • اقتصادی
  3/000/000 تومان
 • بدون عکاسی، اسکن، تایپ و چاپ
 • ادیت متن 1 الی 3 مرتبه
lajevard
 • پلن کهربایی
 • پوستر محصول
 • مفهومی
  3/500/000 تومان
 • اقتصادی
  2/500/000 تومان
 • بدون عکاسی، اسکن، تایپ و چاپ
 • ادیت متن 1 الی 3 مرتبه
lajevard
 • پلن لاجوردی
 • پوستر تبلیغاتی
 • مفهومی
  3/000/000 تومان
 • اقتصادی
  2/000/000 تومان
 • بدون عکاسی، اسکن، تایپ و چاپ
 • ادیت متن 1 الی 3 مرتبه
lajevard
 • پلن فیروزه ای
 • پوستر آموزشی
 • مفهومی
  2/500/000 تومان
 • اقتصادی
  1/500/000 تومان
 • بدون عکاسی، اسکن، تایپ و چاپ
 • ادیت متن 1 الی 3 مرتبه
 • ارایه فایل در فرمتهای

  "PSD - TIFF - JPG"


  تک لایه با کیفیت چاپ

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– کارفرما موظف است مطالب یا عکس های مورد نظر را در فایل ورد و به صورت منظم در اختیار طراح قرار بدهد، زبانهای ترکیبی و زبانهایی غیر از زبان فارسی پس از بررسی کلیت پروژه به مبلغ هر صفحه ۵٠% افزوده میشود.

شرایط پرداخت
– ۷٠% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ ثبت سفارش بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– ٣٠% از مبلغ کل قرارداد پس از تائید طرح و قبل از ارسال فایل به طراح پرداخت و تسویه میگردد.
– توضیح: هرگونه ویرایش متن بین ١ الی ٣ مرتبه است، در غیر اینصورت شامل هزینه ی میباشد.
(ضمنا ویرایش مجدد طرح بعد از ارایه فایل اصلی، شامل پرداخت ۵٠% از مبلغ کل پلن مورد نظر میباشد.)