0%

تعرفه طراحی آرم و لوگو

پلن تعرفه های قیمت طراحی آرم و لوگو (لوگوتایپ، مونوگرام و پیکتوگرام)

Print
 • پلن الماسی
 • 900.000 تومان
 • بین 3 الی 5 اتود به صورت پیش طرح
 • طراحی لوگوتایپ فارسی و لاتین به همراه طراحی نشان تجاری (آرم)
 • ارایه فایل لایه باز
yaghot
 • پلن یاقوتی
 • 700.000 تومان
 • بین 2 الی 3 اتود پیش طرح
 • طراحی لوگوتایپ همراه با نشان تجاری (آرم)
 • ارایه فایل لایه باز
پیشنهاد ما
kahroba
 • پلن کهربایی
 • 350.000 تومان
 • بین 2 الی 3 اتود پیش طرح
 • طراحی لوگوتایپ یا نشان تجاری(آرم)
 • ارایه فایل لایه باز
lajevard
 • پلن لاجوردی
 • 200.000 تومان
 • حداکثر 1 مرتبه طراحی مجدد
 • نوع فونت نوشتاری عمومی همراه با تغییرات
 • ارایه فایل لایه باز

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– تعداد اتودهای بیشتر طبق درخواست مشتری، 30 درصد به مبلغ کل فاکتور اضافه میگردد.

شرایط پرداخت
– 50% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– 50% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.
– توضیح : پیش از انجام هرگونه تغییرات بر روی طرح اولیه مبلغ کل قرارداد تسویه خواهد شد.