0%

تعرفه طراحی ست اداری

تعرفه قیمت طراحی فرمها و ست اداری در اصفهان

yaghot
 • پلن یاقوتی
 • 600.000 تومان
 • طراحی اوراق بهادار
 • طراحی اوراق سهام
 • طراحی سند مالکیت
 • طراحی دیپلم افتخار
 • طراحی هر مورد 150.000 تومان
kahroba
 • پلن کهربایی
 • 300.000 تومان
 • اسناد صورت‌ حسابها
 • قبض رسید و پرداخت
 • اسناد حسابداری
 • طراحی هر مورد 100.000 تومان
lajevard
 • پلن لاجوردی
 • 350.000 تومان
 • کارت ویزیت
 • سربرگ A4 و A5
 • طراحی فاکتور فروش
 • طراحی مُهر
 • پاکت نامه A4
 • طراحی هر مورد 70.000 تومان

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– طراحی اوراق سهام، اوراق بهادار، اسناد حسابداری، سند مالکیت، دیپلم افتخار یا از این قبیل اسناد فقط با ارائه جواز کسب یا نامه رسمی مهر و امضا شده از طرف مدیر عامل شرکت قابل طراحی می باشد.
– هزینه ی چاپ نسبت به تعداد مورد نیاز و جنس و گرماژ کاغذ و یا خاص بودن پروژه از قبیل چاپ یا خدمات پس از چاپ به صورت جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.

شرایط پرداخت
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.
– توضیح: پیش از انجام هرگونه تغییرات بر روی طرح اولیه مبلغ کل قرارداد تسویه خواهد شد.