تعرفه طراحی بروشور و کاتالوگ

پلن تعرفه های قیمت طراحی بروشور و کاتالوگ

yaghot
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۳۲ صفحه به بالا
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 100/000 تومان
yaghot
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۱۶ تا ۳۲ صفحه
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 150/000 تومان
kahroba
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۱ تا ۱۶ صفحه
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 200/000 تومان
lajevard
 • طراحی کاتالوگ، قالب کلی
 • طراحی جلد کاتالوگ
 • شامل رو، پشت جلد و عطف و طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ (یونیفرم)
 • 600/000 تومان
 • ایده خلاقانه طراحی جلد، 1/000/000 تومان

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– کارفرما موظف است مطالب یا عکس های مورد نظر را در فایل ورد و به صورت منظم در اختیار طراح قرار بدهد، زبانهای ترکیبی و زبانهایی غیر از زبان فارسی پس از بررسی کلیت پروژه به مبلغ هر صفحه 50% افزوده میشود.

شرایط پرداخت
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.
– توضیح: پیش از انجام هرگونه تغییرات بر روی طرح اولیه مبلغ کل قرارداد تسویه خواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.